Sluiten

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als "u") worden geplaatst bij Vanity trading VOF, hierna aangeduid als "VANITY", "ons” of "wij", via de VANITY website en de mobiele website (gezamenlijk aangeduid als "vanity.nl").

Door gebruik te maken van vanity.nl en/of door een bestelling te plaatsen, accepteert u dat u bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”).

Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan en niet in de hoedanigheid van een bedrijf handelen, met een woonadres in Nederland (met uitzondering van de BES- en ABC-eilanden) of België kunnen een bestelling plaatsen. Bestellingen die worden betaald met iDEAL kunnen vanaf 16 jaar worden gedaan.

Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op vanity.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. De versie van de voorwaarden, die geldt voor uw bestelling, is de versie die te vinden is op vanity.nl ten tijde van de plaatsing van uw bestelling.

VANITY wil u de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. U begrijpt en gaat ermee akkoord (i) geen mededelingen of content die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en de account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.

2. Prijzen en verzendkosten

De prijzen die zijn vermeld op vanity.nl zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

De verzendkosten zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van uw bestelling. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Onze standaard verzendkosten bedragen €0,00.  Prijzen in de winkel, catalogus en online kunnen variëren.

3. Bestelling/contractafsluiting

U kunt bestellen via vanity.nl. Ga voor meer informatie naar onze klantenservicepagina's.

Indien u uw e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang u na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we uw bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten we u dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door u gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal VANITY u hiervan op de hoogte stellen en u vragen om contact op te nemen met de klantenservice die de terugbetaling zal afhandelen.

4. Levering

VANITY gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om uw bestellingen af te leveren op een woonadres of ophaalpunt in Nederland, overeenkomstig de door u gekozen leveringswijze. 

VANITY streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 2 tot 3 dagen na bevestiging van een bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, dan kunt u de bestelling annuleren.

Voordat u een bestelling plaatst, wordt u geïnformeerd over de verwachte levertermijn. Indien u uw e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang u na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail, met daarin de verwachte levertermijn.

5. Herroepen van een bestelling

U kunt uw bestelling annuleren of retourneren vanaf de datum waarop u de bestelling hebt geplaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Als de artikelen aan u in rekening zijn gebracht, ontvang u het bedrag terug.

Retourneer de artikelen zoals hieronder vermeld in paragraaf 6 (Retourzendingen), binnen een termijn van 14 dagen zoals hierboven vermeld in paragraaf 5.1. We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop u hebt betaald terug te storten, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw annulering, op voorwaarde dat we de artikelen, of een bewijs dat de artikelen zijn teruggezonden hebben ontvangen.

Als een ontvangen artikel defect is verzonden vanuit VANITY, stel VANITY hiervan dan onmiddellijk op de hoogte en stuur het artikel terug zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen) hieronder. Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door VANITY volledig vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.

6. Retourzendingen

VANITY garandeert een volledige vergoeding, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.

Al onze pakketten bevatten een voorgedrukt retourformulier dat u kunt gebruiken als u artikelen terug wilt sturen.

7. Betaalwijzen

U kunt uw artikelen op meerdere hieronder aangegeven wijzen betalen.

Creditcard of betaalpas
U kunt uw betaalgegevens bij bestelling invullen en gebruikmaken van een geldige creditcard of betaalpas (met AMEX, VISA of Mastercard logo). Het betreffende bedrag wordt onmiddellijk gereserveerd op uw creditcard/betaalpas en pas afgeschreven nadat de goederen zijn verzonden. VANITY behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard/betaalpas te controleren, alsook de kredietlimiet in relatie tot het bestelbedrag en of de adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van deze controles kunnen we een bestelling weigeren.

iDEAL
Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar uw bank om de betaling te voltooien. U hebt de mogelijkheid om via iDeal te betalen als u gebruikt maakt van online bankieren. Uw betaling wordt onmiddellijk van je rekening afgeschreven.


8. Onze aansprakelijkheid

Deze voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van VANITY als het gaat om zaken die wij op grond van de wet onze aansprakelijkheid niet kunnen beperken of uitsluiten.

VANITY is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.

Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van uw bestelling op vanity.nl is beperkt tot het totale bedrag van uw bestelling.

9. Kleuren

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

10. Garantie

Als de door u gekochte artikelen gebreken vertonen, zal VANITY de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als u een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, dan kunt u ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen samen met het voorgedrukte retourformulier.

11. Onschendbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

12. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op vanity.nl berusten bij Vanity trading VOF. Ieder gebruik van vanity.nl of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor eigen, persoonlijk en niet-commercieel gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van VANITY.

14. Bedrijfsinformatie

Vanity Trading VOF (VANITY premium knitwear)
Statutair gevestigd: Straatweg 66H
3621 BR Breukelen.
Kamer van Koophandelnummer: 30103366
BTW-nr.: NL008685745B01
Contactgegevens: Vanity webshop
E-mail: webshop@vanity.nl
Telefoon: 0346-252360

01-03-2018